Kontogruppe: Kontogruppe 63 - Kostnad lokaler

Andre kostnader som man kjøper sjelden og ikke passer inn i de andre kontoene. Dette kan være ting som pynt men også mer nødvendig utstyr.

Eksempler
Blomster, smittevernutstyr, bilder og dekor, lyspærer, fasadeskilt, sikringer, alarmanlegg, røykvarsler, brannvernutstyr, snørydding, låser.

Alle ønsker et rent og pent kontor. Når du kjøper inn rengjøringsmidler eller får faktura fra et eksternt vaskebyrå kan du føre dette mot denne kontoen.

Her føres faktura for elektrisitet/strøm for firmaets lokaler. Strøm brukt i produksjon føres på 6200.

Eksempler

Regning fra f.eks. Fjordkraft på strøm brukt til lys og oppvarming.

Faktura for kommunale avgifter anbefaler vi at du fører mot denne kontoen, som avfallshåndtering etc. Ved leie av lokaler er dette ofte inkludert i husleie. Det trenger ikke skilles ut på egen konto.

Eksempler
Vann, avløp, renovasjon.

Her fører du leie av lokale. Dette kan være husleie for kontoret, butikken eller for næringsbygget ditt.

Mange bedrifter får en faktura på husleie som gjelder for flere måneder, f.eks. 6 måneder eller 12 måneder. For å få et korrekt kostnadsbilde i bedriften er det fordelaktig å periodisere denne slik at du fordeler kostnaden på de månedene den gjelder.

Eksempler
Utgifter til husleie av fast eiendom.