Kontogruppe: Kontogruppe 63 - Kostnad lokaler

Andre kostnader som man kjøper sjelden og ikke passer inn i de andre kontoene. Dette kan være diverse smittevernutstyr, fotografier, vifter, skilt etc.

Alle ønsker et rent og pent kontor. Når du kjøper inn rengjøringsmidler eller får faktura fra et eksternt vaskebyrå kan du føre dette mot denne kontoen.

Her fører du leie av lokale. Dette kan være husleie for kontoret, butikken eller for næringsbygget ditt.

Mange bedrifter får en faktura på husleie som gjelder for flere måneder, f.eks. 6 måneder eller 12 måneder. For å få et korrekt kostnadsbilde i bedriften er det fordelaktig å periodisere denne slik at du fordeler kostnaden på de månedene den gjelder.