Kontogruppe: Kontogruppe 64 - Leie maskiner, inventar, o.l.

Det er vanlig å leie eller benytte leasing av transportmidler du trenger til bedriften din. Fakturaen du mottar for leasing av personbil, varebil etc. kan føres her. Du kan også føre årsavgift på leasing av bil her.

Her føres leie av datasystemer (lisens) som blant annet ditt abonnement på regnskapsprogram.

Denne kontoen kan også brukes for domene/nettside, leie av fysiske datamaskiner og datautstyr i tillegg til annen programvare.

Ofte er det mest hensiktsmessig å leie det inventaret du ønsker å ha i bedriften din. Det kan være fordi du ønsker å skifte det ut med jevne mellomrom eller at å kjøpe helt nytt selv er for kostbart. Det kan for eksempel være butikkinventar (hyller, spesielle reoler etc. ), kontormøbler (bord, stoler, pulter etc.)