Kontogruppe: Kontogruppe 65 - Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres

Her føres andre driftsmaterialer som ikke skal balanseføres. Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere kostnader for driftsmaterialer/rekvisita, så kan kostnader som gjelder rekvisita og annet driftsmateriell føres på konto 6550.

Her føres kjøp og kostnader relatert til arbeidsklær som skal fordelsbeskattes de ansatte. Om arbeidsgiver for eksempel kjøper klær som like gjerne kan brukes privat, er dette en fordel den ansatte får. Det skal da innberettes via lønnssystemet. Dette kan være en genser helt fri for logoer eller andre reklameeffekter.

Her føres mindre kjøp av verneutstyr og arbeidsklær som ikke skal balanseføres og ikke er oppgavepliktig. Eksempler er arbeidsklær, vernesko, hørselvern, hjelmer osv.

Kjøper du inn og krever at den ansatte skal bruke uniform eller spesielle verneklær, er det ikke skatteplikt for den ansatte.

Uniformer kjennetegnes med at de lite egnet til privat bruk, gjerne med en logo på. Verneklær brukes gjerne på grunn av stor slitasje, smuss eller sikkerhetsårsaker.

Her føres rekvisita som ikke skal balanseføres. Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere kostnader for driftsmaterialer/rekvisita, så kan kostnader som gjelder rekvisita og annet driftsmateriell føres på konto 6550.

Her kan beløp firmaet betaler èn gang for nedlastbar programvare bokføres. Faste beløp firmaet har for abonnement på programvarer kan bokføres på 6420.

Her bokføres datautstyr når innkjøpsprisen er under kr. 15.000,- eks. mva. Er kostnaden over 15.000,- og levetid over 12 måneder, så skal kostnaden bokføres som en eiendel i kontoklasse 1 og avskrives.

Her føres driftsmaterialer som ikke skal balanseføres. Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere kostnader for driftsmaterialer/rekvisita, så kan kostnader som gjelder rekvisita og annet driftsmateriell også føres på denne kontoen.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Her føres kjøp av inventar som ikke skal balanseføres. Inventar som skal balanseføres føres på konto 1250. Dette vil si kjøp under 15 000 kr eks. mva. Eksempler er innredning til kontor, butikk og annet næringslokale.

Her føres kjøp av spesialverktøy som ikke skal balanseføres. Kjøp av spesialverktøy som skal balanseføres føres på konto 1270.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere forskjellige typer verktøy på forskjellige kontoer (6500, 6510, 6520, 6530), så kan dette samles på en konto.

Her føres kjøp av hjelpeverktøy som ikke skal balanseføres. Kjøp av hjelpeverktøy som skal balanseføres føres på konto 1270.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere forskjellige typer verktøy på forskjellige kontoer (6500, 6510, 6520, 6530), så kan dette samles på en konto.

Her føres kjøp av håndverktøy som ikke skal balanseføres. Kjøp av håndverktøy som skal balanseføres føres på konto 1270.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere forskjellige typer verktøy på forskjellige kontoer (6500, 6510, 6520, 6530), så kan dette samles på en konto.

Her føres kjøp av motordrevet verktøy som ikke skal balanseføres. Kjøp av motordrevet verktøy som skal balanseføres føres på konto 1270.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Hvis bedriften ikke har behov for å spesifisere forskjellige typer verktøy på forskjellige kontoer (6500, 6510, 6520, 6530), så kan dette samles på en konto.