Kontogruppe: Kontogruppe 66 - Reparasjon og vedlikehold

Med reparasjon og vedlikehold menes å sette maskinen tilbake til sin opprinnelige tilstand, som utføring av service og utbytting av defekte deler.

Påkostninger inkluderes ikke her, det skal balanseføres på balansekontoen til utstyret.

Her føres kostnader til reparasjon og vedlikehold av bygg og lokaler. Med reparasjon og vedlikehold menes å sette bygget tilbake til sin opprinnelige tilstand, som for eksempel reparasjon av ødelagte vinduer og dører.

Påkostninger inkluderes ikke her, det skal balanseføres på balansekontoen til bygningen.

Verdi over kr 30.000 skal balanseføres. Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn kr 30.000 og levetid på over 3 år (anleggsmidler).

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.