Kontogruppe: Kontogruppe 66 - Reparasjon og vedlikehold

Med reparasjon og vedlikehold menes å sette maskinen tilbake til sin opprinnelige tilstand, som utføring av service og utbytting av defekte deler.

Påkostninger inkluderes ikke her, det skal balanseføres på balansekontoen til utstyret.

Her føres kostnader til reparasjon og vedlikehold av bygg og lokaler. Med reparasjon og vedlikehold menes å sette bygget tilbake til sin opprinnelige tilstand, som for eksempel reparasjon av ødelagte vinduer og dører. Påkostninger inkluderes ikke her, det skal balanseføres på balansekontoen til bygningen.

Verdi over 15.000 kr. skal balanseføres.

Å balanseføre vil si å aktivere eiendelen/føre den inn i balansen. Dette gjelder for nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.

Hei 👋 Usikker på hvilken løsning som passer for deg? Chat med en av våre selgere!