Kontogruppe: Kontogruppe 67 - Fremmed tjeneste

Om man ønsker å ha en oversikt over kjøp av tjenester fra utlandet som for eksempel lisens og fjerntjenester kan det føres her.

Når man bokfører faktura for kjøp av tjenester utland gjør man dette uten mva, men du må i samme bilag legge til importmoms på konto 2745 Grunnlag utgående mva kjøp av tjenester utland.

Har du samarbeid med en regnskapsfører kan du føre fakturaen fra dem på denne kontoen. Ved betaling av programvare (regnskapsprogram) bør dette bokføres på en egen 655x-konto.