Kontogruppe: Kontogruppe 68 - Kontorkostnad, trykksak o.l.

Her føres utgifter til møter og kurs. Dette kan også inkludere påfyll av kunnskap som fagseminarer og konferanser. Kostnader som bevertning og leie av lokaler kan også føres her.

En annen utgift for ENK som også kan føres på denne kontoen er fornyelse av førekort (må være samme klasse). Dette gjelder kun dersom det er nødvendig for driften.

Eksempler
Kursavgift, kursmateriale, bevertning, servering, kaffe, møtemat, leie av møterom (i forbindelse med fagseminarer, konferanser, salgskurs og datakurs).

Om dere kjøper inn blader eller aviser for å ha i et venteområde eller for de ansatte i bedriften til å benytte seg av, kan dette føres mot denne kontoen.

Her føres kjøp arbeid av trykksaker som kataloger, flyers, plakater, brosjyrer og så videre.

Kjøp av hardware så lenge det er under kr 30.000, f.eks. tastatur, diverse kabler, mus og PC. Programvarekostnader på blant annet Tripletex og andre dataprogrammer bør bokføres på en egen konto – eksempelvis 6420.

PS: Nedre grense for å kostnadsføre anleggsmidler økte fra kr 15.000 til kr 30.000 fra 01.01.2024.

Eksempler: Kassesystem, skjerm, tastatur, mus, hodetelefoner, PC, server, prosjektor, minnekort, data, dataskjerm, mobiltelefon.

Dette er en mye brukt konto der du kan føre alt forbruksmateriell som har med kontoret å gjøre. Materialer og råvarer til produksjon eller salg skal ikke føres på denne kontoen.

Eksempler: skrivesaker som penn, papir, tusjer og post it-lapper. Permer, konvolutter såpe, binders, tralle, inventar, batteri, blekk og papir til skriver eller printer.