Kontogruppe: Kontogruppe 68 - Kontorkostnad, trykksak o.l.

Her føres utgifter til møter og kurs. Dette kan også inkludere påfyll av kunnskap som fagseminarer og konferanser. Kostnader som bevertning og leie av lokaler kan også føres her.

En annen utgift for ENK som også kan føres på denne kontoen er fornyelse av førekort (må være samme klasse). Dette gjelder kun dersom det er nødvendig for å fortsette arbeidet i driften for.

Om dere kjøper inn blader eller aviser for å ha i et venteområde eller for de ansatte i bedriften til å benytte seg av, kan dette føres mot denne kontoen.

Her føres kjøp arbeid av trykksaker som kataloger, flyers, plakater, brosjyrer og så videre.

Kjøp av hardware så lenge det er under 15 000 kr, f.eks. tastatur, diverse kabler, mus og PC. Programvarekostnader på blant annet Tripletex og andre dataprogrammer bør bokføres på en egen konto – eksempelvis 6420.

Dette er en mye brukt konto der du kan føre alt som har med kontoret å gjøre. Med det mener vi ting som skrivesaker, permer, konvolutter eller blekk og papir til printer osv.