Kontogruppe: Kontogruppe 70 - Kostnad transportmidler

Denne kontoen benyttes for ENK.

Her føres kostnader en ansatt kan få fradrag for i forbindelse med bruk av privatbil i næring.

Det gis kun fradrag inntil 6000 km etter en kilometersats fastsatt av Skattedirektoratet årlig i takseringsreglene.

Det er viktig at kjørelengden blir dokumentert, for eksempel ved bruk av kjørebok.

Dersom grensen på 6000km blir oversteget kan bilen bli ansett som en yrkesbil, og dette skal føres i balansen i regnskapet.

Her føres vedlikehold av egne transportmidler. Dette gjelder for eksempel service på bil, skifte av ting som pærer, matter, olje, reparasjoner og påfyll av spylervæske.

Her føres drivstoff som brukes til egne transportmidler, i næring. Bensin og diesel som brukes til produksjon føres på konto 6250.

Er det drivstoff til biler med hvite skilter/personbil er det ikke MVA-fradrag. Er det bil med grønne skilter/varebil er det høy MVA-fradrag.