Kontogruppe: Kontogruppe 70 - Kostnad transportmidler

Denne kontoen benyttes for ENK.

Her føres kostnader en ansatt kan få fradrag for i forbindelse med bruk av privatbil i næring.

Det gis kun fradrag inntil 6000 km etter en kilometersats fastsatt av Skattedirektoratet årlig i takseringsreglene.

Det er viktig at kjørelengden blir dokumentert, for eksempel ved bruk av kjørebok.

Dersom grensen på 6000km blir oversteget kan bilen bli ansett som en yrkesbil, og dette skal føres i balansen i regnskapet.

Her føres forsikring og avgifter av egne transportmidler. Årsavgiften skal føres på denne kontoen.

Eksempler: Forsikring av bil (bilforsikring), firmabil, kjøretøy. IF forsikring, Trygg forsikring, Frende, Fremtind, Storebrand, Gjensidige, DNB forsikring, Codan forsikring, KLP Bedriftsforsikring,

Her føres vedlikehold av bedriftens egne transportmidler. Gjelder også leiebil/bilutleie.

Eksempler: Service eller EU-kontroll (PKK) på bil, skifte av ting som lyspærer, dekk og olje. Vask, batteri, verkstedregninger for reparasjoner, påfyll av spylervæske.

Her føres drivstoff som brukes til egne transportmidler, i næring. Bensin og diesel som brukes til produksjon føres på konto 6250.

Er det drivstoff til biler med hvite skilter/personbil er det ikke MVA-fradrag. Er det bil med grønne skilter/varebil er det høy MVA-fradrag.

Eksempler
Bensin, diesel, strøm til lading av elbil, fra eksempelvis Circle K, Esso, Uno-X, St1. Drivstoff til leiebil/bilutleie.