Kontogruppe: Kontogruppe 73 - Salgs-, reklame- og representasjonskostnader

Her føres reklamekostnader som reklame og print annonser i aviser eller annen media. Eller digitale annonser på sosiale medier eller kanaler som Google, Facebook, Google Ads, Facebook ads etc

Eksempler:

  • Avis, flagg, vimpel, logo, dekor, bilreklame, design
  • Instagram, Snapchat, YouTube, Bing
  • Salg, salgskostnader, reisekostnader, salgsmøte, markedsføringsbidrag

Her føres representasjonskostnader som ikke er fradragsberettiget. Her det føres hele kostnaden hvis det er over satser for hva som er fradragsberettiget.

Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel middag med kunder, leverandører, partnere eller styret, messer og demonstrasjoner av produkter eller tjenester.

Eksempler

Restaurantbesøk eller byturer med servering av brennevin, mat og drikke eller dyre gaver som overskrider satsene for fradrag.

Her føres representasjonskostnader som er fradragsberettiget. Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel gaver eller middag med kunder/bedrifter/personer som ikke er knyttet til bedriften.

Her er det satser for hva som er fradragsberettiget. Satsene endres hvert år. Merk at dersom det er brennevin på kvitteringen, vil ingen av kostnadene være fradragsberettigede.

Kostnader til tiltak som bare henvender seg til personer knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær, er ikke representasjon.

Eksempler

Mat på restaurant med en potensiell partner eller kunde, kaffe og lunsj på kafé med en leverandør.

Direkte kostnader i forbindelse med salg kan føres her. Mange benytter også denne kontoen til reklamekostnader som føres på konto 7320. Med andre ord så kan du føre begge deler her slik at du bare har en konto og forholde deg til ifbm. slike kostnader.

Eksempler:

  • Avis, flagg, vimpel, logo, dekor, bilreklame, design
  • Instagram, Snapchat, YouTube, Bing
  • Salg, salgskostnader, reisekostnader, salgsmøte, markedsføringsbidrag