Kontogruppe: Kontogruppe 73 - Salgs-, reklame- og representasjonskostnader

Her føres representasjonskostnader som ikke er fradragsberettiget, Her det føres hele kostnaden hvis det er over satser for hva som er fradragsberettiget.

Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel middag med kunder eller styret, messer og demonstrasjoner av produkter eller tjenester.

Her føres representasjonskostnader som er fradragsberettiget. Representasjon omfatter kostnader i forbindelse med strategiske og viktige samarbeidspartnere, som for eksempel gaver eller middag med kunder/bedrifter/personer som ikke er knyttet til bedriften.

Her det satser for hva som er fradragsberettiget. Satsene endres hvert år, samt at det ikke være sprit på kvitteringene.

Kostnader til tiltak som bare henvender seg til personer knyttet til bedriften som eier, ansatt, styremedlem, aksjonær, er ikke representasjon.

Direkte kostnader i forbindelse med salg kan føres her. Mange benytter også denne kontoen til reklamekostnader som føres på konto 7320. Med andre ord så kan du føre begge deler her slik at du bare har en konto og forholde deg til ifbm. slike kostnader.