Kontogruppe: Kontogruppe 74 - Kontingent og gave

Gaver som ikke er fradragsberettiget føres her. Dette gjelder gaver eller oppmerksomheter som overskrider satsene eller av andre årsaker ikke er fradragsberettiget, og er gitt til for eksempel kunder eller samarbeidspartnere.

Eksempler

Donasjon til frivillige organisasjoner som ikke oppfyller kravene, vin, blomster, større pengegaver til kunder.

Gaver som er fradragsberettiget føres her. Dette gjelder gaver eller oppmerksomheter som er gitt til for eksempel kunder eller andre samarbeidspartnere. Det kan være blomster, sjokolade etc. Slike oppmerksomheter anses normalt ikke som representasjon og er fradragsberettigede.

Staten fastsetter hvert år en beløpsgrense man får fradragsrett for dersom beløpet ikke overstiger dette. Beløpsgrensen gjelder ikke for utgifter til krans og lignende ved dødsfall.

Eksempler

Blomster, konfekt, takkekort, donasjon til veldedig organisasjon.

Kontingenter som er fradragsberettiget føres her. Noen kontingenter kan du få fradrag for, eks. arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner eller næringsorganisasjoner.

Der det ikke gir rett til skattefradrag brukes vanligvis konto 7410.