Kontogruppe: Kontogruppe 75 - Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad

Her kan du føre kostnader ifbm. garantier som er gitt på de leverte varene, som utbedring av feil, mangler etc. Eksempel: Reklamering på vare/tjeneste hvor du har ansvar for å reparere

Her føres forsikringer på bedriftens eiendeler, unntatt bilforsikringer. De kan føres på konto 7040, og unntatt personalforsikringer som kan føres i kontogruppe 53xx eller 59xx.