Kontogruppe: Kontogruppe 76 - Lisens- og patentkostnad

Her føres kostnader til lisenser og royalties. Dette gjelder i forbindelse til egen produksjon og salg, og gjelder for eksempel musikkrettigheter og honorar til franchise.