Kontogruppe: Kontogruppe 77 - Annen kostnad

Denne kontoen benyttes for kostnader bedriften har som kan trekkes fra på skatten, hvor det ikke er naturlig å føre på annen konto på 77xx serien.

Eksempler: Munnbind, bevilling, skjenkebevilling, salær, HMS-kort, tvangsmulkt, tinglysing, førstehjelpsutstyr, hjertestarter, inkasso, inkassosalær, fakturagebyr, forsinkelsesgebyr, forsinkelsesrente, purregebyr.

Denne kontoen er mye brukt for å føre inn kostnader rundt bank- og/eller kortgebyrer. Klassikerne er transaksjonskostnader, årsavgift eller gebyr fra leverandører som DNB, Vipps og Zettle.

Kostnader til styremøter og bedriftsforsamlingsmøter. Det kan være kostnader knyttet til servering av mat/drikke og leiekostnader om man for eksempel benytter et hotell til møtet.