Kontogruppe: Kontogruppe 78 - Tap o.l.

Denne kontoen benyttes for å tapsføre kundefordringer hvor man ikke får betaling. For at man skal kunne tapsføre en fordring for å få tilbake mva må du ha gjort følgende: Sendt tre purringer, sendt fordring til inkasso eller kunden er slått konkurs.

Når du har en fordring du allerede har nedskrevet (slettet) kan det fremdeles forekomme innbetalinger, og da kan du benytte denne kontoen.

Når du skal føre inn denne inntekten og det opprinnelige salget var med mva, er det viktig at du benytter deg av en inngående mva-kode med samme mva-sats som det opprinnelige salget.