Kontogruppe: Kontogruppe 80 - Finansinntekt

Her kan finansinntekt som ikke er er naturlig å føre mot noen andre kontoer på 80xx-serien.

Eksempelvis kan dette være kundeutbytte fra Gjensidige dersom du er forsikringskunde.

Når man har transaksjoner i valuta kan man ofte få en gevinst basert på valutasvingninger. Dette kommer som regel av endringer i valutakursen mellom fakturaen og når du betaler fakturaen.