Kontogruppe: Kontogruppe 81 - Finanskostnad

Denne kontoen brukes til føring av differanse mellom bokført valuta i fakturaen og betalt valuta.

Eksempler: Valuta, agio, disagio, tap, valutakurs, valutatap, kurs.