Kontogruppe: Kontogruppe 86 - Skattekostnad på ekstraordinært resultat