Kontogruppe: Kontogruppe 89 - Overføringer og disponeringer

På slutten av et regnskapsår gjennomfører man en årsavslutning. Noen ganger går man med underskudd, det er da med på å redusere egenkapitalen til bedriften (konto 2050).

Hva er et årsoppgjør? Les mer.

Ønsker styret å utbetale utbytte benyttes denne kontoen som motkonto til konto 2800. Når beløpet står på konto 2800 fremkommer det som en kortsiktig gjeld i regnskapet inntil det utbetales.