1000 – FoU skattemessig formue

Denne kontoen brukes til ervervet forskning og utvikling som er balanseført. Hvis dette ikke skal balanseføres, men kostnadsføres, opprett da en egen kostnadskonto på dette, innen nummerserien 6000 – 7999.

Vær oppmerksom på at konto 1000 angir at saldo på denne kontoen regnes som skattemessig formue, se også konto 1001 og 1005.