1001 – FoU ervervet

For ervervet FoU er det lettere å identifisere eiendelen for balanseføring, ettersom kjøpet forutsetter at eiendelen kan overføres fra selger til kjøper.

Ervervet FoU balanseføres til anskaffelseskost, og verdifall hensyntas ved av-/nedskrivning.

Vær obs på at små foretak ikke kan tilbakeføre kostnadsførte utgifter i et regnskapsår og balanseføre kostnadene som en ervervet FoU i et etterfølgende regnskapsår.