1070 – Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel gir uttrykk for den potensielle reduksjonen i betalbar skatt som oppstår ved en reduksjon av balansepostene til balanseførte verdier. Den potensielle reduksjonen oppstår når det skattemessige resultatet er høyere enn det regnskapsmessige.

Fremførbart underskudd er en typisk utsatt skattefordel. Dersom et foretak har gått med skattemessig underskudd i tidligere inntektsår, kan dette underskuddet fremføres iht reglene i skatteloven.

Denne fremføringsadgangen innebærer at underskuddet i senere inntektsår kan føres mot eventuelt overskudd og således begrense den skattbare inntekten for det senere regnskapsåret.

Dette gjelder for AS, ikke for ENK og ANS.

Hva er utsatt skatt? Les mer.