1080 – Goodwill (saldogruppe b)

I balansen går goodwill inn under kategorien anleggsmidler, altså noe som har verdi i selskapet over en lengre periode.

Ved kjøp av et selskap er prisen ofte høyere enn det som er selskapets bokførte verdi, og differansen er verdien på selskapets goodwill. Goodwill vil vises som «kjøpt goodwill» i balanseregnskapet hos det kjøpende selskapet.

Hva er goodwill? Les mer.