1100 – Forretningsbygg (saldogruppe i)

Kjøp av bygninger føres på denne kontoen (vi kaller det balanseføring av eiendeler). Kjøpesum av bygning eller byggekost føres til kostpris inn på denne kontoen. Er ditt selskap mva-registrert føres det fradrag for mva på byggekostnader. I tillegg føres også andre omkostninger og kostnader i forbindelse med kjøp av eiendommen.

Bygninger skal skattemessig avskrives fra ansskaffelsesmåneden med 10% saldoavskrivning pr. år.