1120 – Bygningsmessige anlegg

På denne kontoen bokføres andre bygninger/anlegg som ikke er fast eiendom. Med ikke fast eiendom menes for eksempel brakker og diverse anlegg. Beløpet som er betalt (selvkost) føres inn på denne kontoen.

Er selskapet mva-pliktig har man fradrag for inngående mva, hvis det er spesifisert i kontrakt eller faktura.

Verdien skal avskrives fra anskaffelsesmåned med 10 % pr. år.