1130 – Anlegg maskiner under utførelse

På denne kontoen føres kostnader til maskiner og anlegg som er under utførelse i de tilfeller der arbeidet pågår over lengre tid (mer enn en måned), for eksempel maskiner som blir satt sammen eller montert på en arbeidsplass som pågår over en lengre periode.