1190 – Andre anleggsmidler

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Anleggsmidler inkluderer produksjonsutstyr, kontormaskiner, bygninger, tomt og lignende.

Hva er anleggsmidler? Les mer.