1200 – Maskiner og anlegg (saldogruppe d)

Innkjøp av maskiner og anlegg (Eks. produksjonsmaskiner, steinknuser etc.) som har en høyere verdi enn 15 000,- (eks. mva) og har en levetid på minst 3 år fører du inn her. De blir da ført inn i balansen og ikke ført som en direktekostnad.

Dette kalles å balanseføre, et annet uttrykk er aktiva.

Hva er aktiva? Les mer.