1210 – Maskiner og anlegg under utførelse

Denne kontoen er litt annerledes enn 1200, her fører du inn maskiner eller anlegg som er under utbygging (gjenstander som har formuesverdi i firmaet). Det blir liggende her frem til det er ferdigstilt, etter ferdigstillelse overføreres verdien til konto 1200.