1230 – Personbiler/stasjonsvogner

Dette er kontoen du fører inn firmabilen som en eiendel i balansen, du kan i tillegg føre inn diverse kjøp at tilleggsutstyr og omkostninger og avgifter som følge av kjøpet.

Er det bil med hvite skilter er det ikke mva-fradrag. Har bilen grønne skilter er det fullt mva-fradrag.

Varebiler kan føres inn på en annen 123x konto. Kjøpes bilen inn for videresalg kan den føres på konto 4300.

Bruktbil er uten mva og da kan konto 4400 benyttes, alternativt så oppretter du en ny konto i 44xx serien.

Biler avskrives normalt over 5 år.