1249 – Andre transportmidler

Andre transportmidler/kjøretøy som du ikke finner logisk å sette på noen av kontoene i gruppe 123x kan bokføres her.