1250 – Inventar verktøy o.l. (saldogruppe)

Inventar bokføres til anskaffelseskost. For avgiftspliktige virksomheter er det fradrag for mva.

Når inventaret legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt og brukt inventar, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.