1270 – Verktøy

Verktøy som skal balanseføres føres her.

Når verktøyet legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt og brukt verktøy, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.