1280 – Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a)

Kontoen benyttes for kontormaskiner som skal balanseføres. Kontormaskiner bør føres på en konto i 65xx-serien dersom de ikke skal balanseføres.

Når kontormaskiner legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.