1290 – Andre driftsmidler

Har du et driftsmiddel som skal inn i balansen men ingen av de andre 12xx kontoene passer kan du benytte denne.

Når driftsmidler legges inn i balansen følger man noen skattemessige vurderingskriterier: Nytt eller brukt, kostpris mer enn 15 000,- og levetid på over 3 år.