1320 – Lån til selskap i samme konsern

På denne kontoen kan lån til selskap i samme konsern som er langsiktige føres. Langsiktige lån er lån hvor løpetiden er mer enn 1 år fra de er tatt opp.

Konto 1550 og 1560 kan benyttes for kundefordringer som er oridnære og andre fordringer på selskap i samme foretak.