1370 – Fordringer på personlige eiere

Her føres lån som er gitt til eiere i bedriften som har en nedbetalingstid på over 1 år.