1384 – Fordringer på daglig leder

Kontoen benyttes hvis daglig leder har lån av firmaet, som er under 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden) og nedbetales innen 12 mnd.