1395 – Depositum leietakerinnskudd 0.l.

Kontoen benyttes ved utleie, og her bokføres depositum fra leietaker.