1400 – Råvarer

Råvarer ved varetelling ved årslutt, slik at denne kontoen har den riktige verdien på varelager.