1460 – Innkjøpte varer for videresalg

Her bokfører man justering av varelager på slutten av året, denne kontoen skal ha samme verdi som varetellingslistene.

Legg merke til at denne kontoen kun brukes ved slutten av året til varetelling. Kjøp av varer underveis i året bokføres på en innkjøpskonto (feks 4300).

Hvis du har varer på lager skal du ha foretatt en varetelling den 31.12.20xx. Det finnes ulike regler for hvordan lagervarer skal verdsettes ut fra hvilke type av lagervarer det er. Du må finne ut hva som gjelder for de varer du har på lager. Hvis det er avvik, bokfører du den mot konto for beholdningsendring 4390.