1480 – Forskuddsbetaling til leverandører (varekontrakter/prosjekter)

Forskuddsbetaling vil si å betale for en vare eller tjeneste før denne blir levert.

Når man bokfører forskuddsbetaling til leverandører har man to valg som er å registrere det på en egen konto i balansen eller registrere det på den enkelte leverandørs reskontro.

Man må også huske på at forskuddsbetaling til leverandører skal oppføres som en eiendel i balansen ved avslutning av regnskapet.

Hva er forskuddsbetaling? Les mer.