1509 – Ikke reskontroførte kundefordringer

På denne kontoen kan man i inngående saldo-bilaget registrere totalsummen på kundefordringer for så å senere splitte totalsummen mot hver enkelt kunde og åpen post.