1530 – Opptjent ikke fakturert driftsinntekt

Denne kontoen benyttes til inntekter som er opptjent, men ikke fakturert ved månedsslutt eller i forbindelse med årsavslutningen for å få riktig inntekt i riktig periode.