1550 – Kundefordringer på selskap innen samme konsern

Kundefordringer på selskap som er i samme konsern føres her. Den brukes bare av firmaer som er en del av et konsern.