1560 – Andre fordringer på selskap innen samme konsern

Andre fordringer på selskap innen samme konsern føres her.