1570 – Reiseforskudd

Utbetaling av forskudd til ansatte som skal reise i forbindelse med jobben føres her. Når reiseregning er mottatt, så skal den motregnes denne kontoen slik at beløpet blir utlignet.