1571 – Lønnsforskudd

Forskuddlønn som er utbetalt til ansatte føres på denne kontoen. Når forskuddet til trekkes i lønn, blir det ført mot denne kontoen, slik at kontoen går i null.