1572 – Andre kortsiktige lån til ansatte

Lån til ansatte som er skattefritt. Kravene for skattefritt lån til ansatte er at det blir nedbetalt innen 12 mnd. og ikke er over 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden.