1573 – Andre kortsiktige lån til ansatte (ikke forskudd lønn)

Kontoen benyttes hvis den ansatte har lån av firmaet, som er under 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden) og nedbetales innen 12 mnd.