1574 – Kortsiktig lån aksjonær/deltaker

Kontoen benyttes hvis en aksjonær eller deltaker har lån av firmaet, som er under 1/5 G (grunnbeløpet i folketrygden) og nedbetales innen 12 mnd.