1579 – Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige fordringer med nedbetalingstid på under ett år føres her.